Kommunen klaga på tilbakebetaling til NVE – sjå korleis det gjekk