Kulturskule-kontingenten blir nesten halvert

foto