Hjartesukk om (for) kritiske medpolitikarar – og pressa

foto