– Urealistiske forslag og ingen konkret førespurnad