Anne Britt frå Volda tilsett i Innovasjon Norge

foto