Bankfusjonen: – Har vore ubehageleg press for å stemme ja