foto
Volda Maskin er innstilt til å få kontrakten med arbeid i Loen. Foto: Volda Maskin

Kontrakt på 81 millionar kroner