Ørsta og Volda bedne om å ta imot 286 flyktningar

foto