– Føler oss som urbefolkning som blir frårøva gamle rettar