Historisk låge innslag av rømt oppdrettsfisk

foto