Her er sjukefråværet høgare enn i koronaåret 2020

foto