Derfor meiner Frp-toppen at ferjeprisane kan frysast

foto