- Namnet på denne hallen kjem folk aldri til å hugse