Vil ikkje godkjenne leigeavtale for hestesporten

foto