Krev å få vite kven som slepp ut søl gjennom dette røret

foto