No skal det samlast inn midlar til fornying

foto
Orgelet i Volda kyrkje skal fornyast. No vert næringsliv, organisasjon og privatpersonar oppmoda om å hjelpe prosjektet. F.v. Margrete Bjerkvik, Hallvard Bjørneset, Jostein Stråbø, Arild Andenes, Bert Handrick og Bernt Krøvel. Foto: Joachim Åsebø