Planlegg for "dommedagsscenariet" - men håper det beste

foto