Høgsterett: Aurstad får handsama anke i lagmannsretten

foto