Ulovleg byggeprosjekt i verdfullt, gammalt bygningsmiljø