Ørstaheimen hadde tysdag invitert til adventsfest på heimen. Omgangssjuke stoppa festen.

– Vi har hatt omgangssjuke på ei avdeling. Etter nokre års erfaring med slik sjukdom, valde vi å avlyse for å hindre spreiing, fortel seksjonsleiar Inger Liadal.

Ho synest sjølvsagt det er leitt at adventsfesten måtte avlysast i år, for han plar vere svært populær, og samlar bebuarar og mange pårørande.

Ho fortel at omgangssjuka er på retur, og at Ørstaheimen har greidd å avgrense henne til ei avdeling. Liadal håper alle vert friske til jul.