"Eg er svært skeptisk til signala frå nokre av storbyane våre, om at dei vil opne skulane no."