Han ville korte inn ferie-stenginga av barnehagar – vart nedrøysta