– Skal ein kalle dette oppdrett, - eller miljøkriminalitet?