Torskerømming: Ber om å få sleppe å telje fisken

foto