Stor variasjon i kor nøgde lærarstudentane er med studia

foto