- Det er pengar i å late skogen få vekse meir

foto