– Konsekvensen er ei betydeleg ulempe for pendlarar, næringslivet og andre

foto