foto
Storstove: Det er internasjonalt format over den nye storstova i Volda. Ingen hallar i landet har slike fasilitetar. Ei rekkje lokale firma har vore involvert. Det ligg i korta at det kan verte landskampar både innan handball og volleyball i den nye hallen der skulane utgjer bruken på dagtid. Johnny Kragset (t.v.) og kona Anita Arnesen Kragset tok initiativ til prosjektet. Rune Hauge Aarflot er dagleg leiar for VCA. Foto: Roy-Arne Folkestad

– Volda får finaste hallen i landet