Millionar til Vikeparken, som blir Tussaparken

foto