– Eg er uroa over at vi ikkje greier å integrere flyktningar nok

foto