Her vert det likevel ikkje opning til 17. mai

foto