Røde Kors: Korona har ført til det største humanitære tilbakeslaget i Noreg sidan krigen