– På kort sikt får situasjonen betydning økonomisk