"Det ryktast fort når ein har eit konsept folk er nøgde med"