Snøskred på Nivane og Fingeren: Ikkje sett spor inn i nokon av skreda

foto