Her vert det vegarbeid – og i perioder vegstenging

foto