Staten tilbyr 3,3 milliardar i jordbruksoppgjeret

foto