Politiet har hatt trafikkontroll på E39 ved Vikeneset i Volda. Det blei gitt to forenkla førelegg for mobilbruk. I tillegg blir ein sjåfør politimeldt for mobilbruk, fordi vedkomande nekta å vedta førelegget. Eitt køyretøy hadde sota bilruter, og dermed fekk sjåføren ein kontrollseddel.