Meir hjort enn nokosinne

foto
Hjort på innmark i Follestaddalen. Foto: svein aam