Nesten 400 eigedomstransaksjonar i løpet av det siste året

foto