Ørsta kommune inviterer til ope møte om kommunal jordvernstrategi for Ørsta kommune.

Det fortel Ørsta kommune på si heimeside.

Møtet vert arrangert på Ørsta rådhus eit par ettermiddagstimar komande torsdag.

På møtet vert det presentasjon av framlegget til jordvernstrategi for Ørsta kommune, og deretter vert det lagt opp til gruppe-diskusjonar.