Ministeren om ferjekutt: - Fylket har ansvaret

foto