Påskekyllingane er klekte: – Etterlyste heilt gule kyllingar