– At her er varmt inne når vi kjem inn frå friminutta, er kanskje det beste

foto