– Det må, og spesielt for ukjende, settast opp eit skilt om fartshumpar og max 40 km/t fartsgrense. At gata no er omkøyringsveg tilseier også dette, skriv mannen til kommunen.

I samband med vedlikehaldsarbeidet langs Vikeelva er Parkvegen stengd for gjennomkøyring. Bilisten hevdar i brevet til kommunen at han fekk øydelagt fjører på høgre side på bilen i førre veke.

– Reparasjon på gang og refusjon av reparasjonskostnadane blir sendt dykk.