"Smitteutbrotet kunne like så godt ha skjedd i ein vanleg skulekvardag"