- Rikspolitikarane let vere å gjere noko for å styrke nynorsken

foto