Skal løyse kloakkproblema – og avgiftene aukar

foto