– Forenkle, forbetre og fornye

foto
Fellesframlegg: Per Are Sørheim (H) bad om gruppemøte. Etterpå kom Høgre og Framstegspartiet med eit fellesframlegg som seier at dei støttar finansdepartementet sitt forslag om å overføre ansvaret for skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten. – Ørsta støttar arbeidet med å forenkle, fornye og forbetre offentleg sektor, seier formannskapet i vedtaket.