Bebuarar i bufellesskap vart urettmessig isolerte under pandemien